een actief park

dat is wat Park De Stroet wil zijn!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in dit park veilig voelt en met plezier in dit park kan zijn. Hier kunnen we samen wat aan doen! Daarvoor hebben we een aantal regels opgesteld.

Algemene regels

 • Iedereen die hier wil spelen en bewegen is welkom!
 • Voor groepen en groepsactiviteiten geldt een meldingsplicht via parkdestroet@outlook.com
 • Het speel- en beweegpark is toegankelijk van 9:00 tot 21:00 uur
 • Het water bij de watertafel is bedoeld als speelwater. Het water uit de pomp is niet geschikt voor consumptie.
 • Alle speeltoestellen voldoen aan de geldende veiligheidseisen; gebruik de toestellen ze waarvoor ze bedoeld zijn.
 • Houd het speel- en beweegpark schoon, neem uw afval weer mee of deponeer dit in de afvalbakken.
 • Honden zijn toegestaan mits aangelijnd, de eventuele honden uitwerpselen graag zelf opruimen.

Gedragscode

 • #Does lief! In dit speel- en beweegpark wordt niet gevochten, gepest, vernield, vervuild en gediscrimineerd.
 • Wees vriendelijk, toon respect en accepteer de andere bezoekers. Help elkaar waar het nodig is. Samen spelen is toch veel leuker dan in je eentje!?
 • Het bij je hebben of gebruiken van alcohol en drugs in dit park is niet toegestaan.
 • Het gebruik van radio’s, soundblasters of andere muziekdragers zijn niet toegestaan als dit leidt tot hinder van andere bezoekers in het park.

Aansprakelijkheid

 • Er is geen toezicht, ouders en/of begeleiders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en hun gedrag.
 • Betreden van het speel- en beweegpark en het gebruik van de natuurlijke aanleidingen is op eigen risico.
 • De Stichting speel- en beweegpark de Stroet is niet verantwoordelijk voor schade en gevolg en/of vervolgschade en ongevallen of aansprakelijk voor beschadiging en/of kwijtraken van persoonlijke eigendommen.
 • Bij door bezoekers bewust moedwillig gemaakte schade zal ten allen tijde aangifte gedaan worden bij de politie
 • Dit park wordt zorgvuldig onderhouden. Indien u toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/ of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij ons. Ook ingeval u zelf ongewild schade veroorzaakt, verzoeken wij u dit bij ons te melden, via parkdestroet@outlook.com of via facebook messenger Speel- en Beweegpark De Stroet

Tot slot

 • Heeft u ook zo genoten van het speel- en beweegpark en zou u graag vriend van het park willen worden of een vrijwillige gift willen doen? Dat kan! Klik hier om ons vriendschapsformulier te downloaden.

 

Bedankt en tot ziens!